Загальні правила ДякуYOU system

Зміст

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. ДякуYOU system» — це бонусно-дисконтна система лояльності (надалі – «Система» та/або Система лояльності «ДякуYOU system»), що являє собою комплекс взаємопов'язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару (робіт, послуг) чи правовласника торгової марки (знаку для товарів і послуг).

1.2. Оператором Системи є ТзОВ «Системи лояльності» (надалі – «Оператор»). Адреса: 79008, м. Львів, вул.Федорова, 29.

1.3. Учасник Системи — повнолітня фізична особа, що досягла 18 років і яка бере участь у Системі відповідно до її умов, та особисто, за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Системі; Учасник може бути авторизований і неавторизований. Авторизований Учасник – це Учасник, персональні дані якого є внесенні в Процесинговий центр Системи Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями Системи згідно її умов. Неавторизований Учасник - це Учасник, особисті дані якого не внесені в Процесинговий центр Системи Оператора, такий Учасник користується усіма можливостями вказаної Системи, окрім отримання Винагород.

1.4. Рахунок Учасника — це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Системи, на якому обліковуються всі операції з БОНУСАМИ Учасника Системи. За бажанням Учасників, можливе об’єднання особистих рахунків, що дасть можливість накопичувати і списувати (витрачати) БОНУСИ декільком Учасникам на одному основному рахунку.

1.5. Картка «ДякуYOU system» — пластиковий або інший носій з унікальним номером (надалі –«Картка»), який служить для ідентифікації Учасника в Системі. Картка надає можливість Учаснику накопичувати БОНУСИ за придбання товарів (робіт, послуг) Системи та використовувати їх для отримання Винагород. Картка є персональною і не може бути передана іншій особі, без погодження з Оператором.

1.6. Партнер Системи — юридична особа, яка відповідно до умов Системи нараховує БОНУСИ при здійсненні покупки товарів (робіт, послуг) Учасниками Системи, та/або яка надає можливість отримати Винагороди Учасникам Системи відповідно до її умов.

1.7. Локація/Перелік Локацій — це місце/перелік місць, у яких здійснюється придбання товарів (робіт, послуг) Учасниками в рамках Системи.

1.8. Транзакція — одинична дія в межах Системи, щодо придбання товарів (робіт, послуг) та/або отримання Винагород, що передається з POS систем Партнера та реєструється в Процесинговому центрі Системи. На підставі транзакцій відбувається накопичення або списання БОНУСІВ на особистому рахунку Учасника.

1.9. БОНУС — це умовна облікова одиниця, яка визначає об'єм прав кожного Учасника на отримання Винагород відповідно до умов Системи. БОНУСИ не є і не можуть бути засобами платежу чи яким-небудь видом валюти чи цінного паперу.

1.10. Винагорода — це певний товар (робота, послуга), який Учасник має можливість отримати, в Локаціях Партнерів та/або Оператора. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд.

1.11. Анкета — паперовий бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, або електронна реєстраційна форма, яка розміщена на сайті Оператора, заповнюючи і підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Системи та дає свою згоду на участь в Системі згідно з визначеними умовами Системи.

1.12. Персональні дані — інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповнені Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість

2. УЧАСТЬ У СИСТЕМІ

2.1. При вступі до Системи кожен Учасник отримує стартовий пакет, що містить Картку (Картки) Системи «ДякуYOU system» та інформацію про загальні Правила Системи.

2.2. Стартовий Пакет Учасника Системи можна отримати в Локаціях Партнерів, на умовах, визначених Оператором, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3. Про умови Системи можна дізнатися в Локаціях Партнерів та/або в Оператора, з інтернет-сторінки Системи www.yousystem.com.ua чи за телефоном гарячої лініії 0 800 501 898 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

2.4. Датою початку участі в Системі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.5. Всі зміни та доповнення до Правил та умов Системи офіційно публікуються на сайті www.yousystem.com.ua і вступають в силу з моменту публікації.

2.6. Інформація про Партнерів Системи, а також доступ до сторінки персональних даних Учасника - можна знайти на сторінці www.yousystem.com.ua.

2.7. У випадку втрати картки Учасник повинен невідкладно повідомити про це Оператора за телефоном 0 800 501 898 (дзвінок зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовний).

2.8. Якщо за будь-яких причин Учасник не заповнив анкету до картки, він може заповнити анкету он-лайн! 

2.9. Оператор не несе відповідальності за збереження БОНУСІВ на втраченій картці.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Система регулює відносини Оператора та Учасника Системи відповідно до умов цих Правил.

3.2. Система є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

3.3. Оператор залишає за собою право:

- володіти усіма правами на управління та зміну правил Системи;

- самостійно визначати Партнерів Системи, а також кількість та вартість Бонусів і Винагород;

- Оператор залишає за собою право виключити будь-якого Учасника Системи «ДякуYOU SYSTEM» у випадку порушенняПравил або умов Системи або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку персональних даних.

- Оператор залишає за собою право відмінити або змінити всю Систему, або її частину в будь-якій час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Системи, набрані Учасником Бонуси можуть бути використані протягом трьох календарних місяців після повідомлення Учасника Системи про її припинення (зупинення). Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають в наслідок таких змін.

3.4. Оператор Системи не несе відповідальності за сплату податків і виконання зобов’язань Учасника, пов’язаних з участю Учасника в Системі.

3.5. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Системи, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

3.6. Учасник Системи має право:

- перевіряти правильність нарахування, накопичення та використання Бонусів;

- отримувати від Оператора інформацію про умови Системи, спеціальні заходи або інші відомості інформаційного характеру, способами, визначеними ми у п.2.3. Правил, а також через інші канали комунікації, в тому числі поштою, SMS, електронною поштою, телефоном, іншими засобами зв’язку.

3.7. Кожний Учасник Системи несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних. Оператор не несе відповідальності за роботу пошти, операторів мобільного зв’язку, які здійснюють доставку повідомлень Учаснику, у випадку, якщо останній своєчасно не повідомив про зміну відомостей про себе. Оператор також Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщо контактні дані Учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися.

4. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ ТА ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОД

4.1. Нарахування Бонусів відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) готівковими коштами чи банківськими платіжними картками за умови пред'явлення Картки «ДякуYOU system» до закриття транзакції.

4.2. Нарахування накопичених БОНУСІВ відбувається в режимі онлайн. БОНУСИ зберігаються у буфері POS систем Партнера і надсилаються до Процесингового центру раз на добу.

4.3. Нараховані БОНУСИ реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника.

4.4. Накопичені БОНУСИ не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу, а також не можуть бути переведені в грошовий еквівалент чи видані Учаснику готівковими коштами.

4.5. Накопичені БОНУСИ мають бути використані Учасником протягом 12-ти місяців з моменту накопичення, в іншому випадку вони будуть списані (видалені) з рахунку.

4.6. Кожному Учаснику Системи рекомендується слідкувати за нарахуванням БОНУСІВ на особистому рахунку, звернувшись до Оператора або відвідавши веб-сайт Системи.

4.7. Оператор Системи визначає перелік Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

4.8. БОНУСИ на рахунку Учасника, визначають поточний об'єм прав Учасника на отримання Винагород, з розрахунку 1 (один) БОНУС дорівнює 1 (одній) копійці вартості Винагороди.

4.9. Під отриманням Винагороди Учасником мається на увазі:

  • продаж товару (роботи, послуги) Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною 1 (одна) копійка, у випадку отримання Учасником Винагороди, вартість якої дорівнює сумі списаних БОНУСІВ з рахунку Учасника;
  • продаж товару (роботи,послуги) Партнером та/або Оператором Учаснику на умовах публічного договору купівлі-продажу (поставки), за спеціальною ціною, що визначається, як вартість відповідної Винагороди мінус знижка у розмірі, що дорівнює сумі списаних БОНУСІВ з рахунку Учасника, у випадку якщо сума Винагороди є більшою, ніж сума списаних БОНУСІВ.

4.10. При отриманні Винагороди Учасником у Локаціях Партнера та за умови пред'явлення Картки Дельта - «ДякуYOU system» до закриття транзакції, проводиться списання БОНУСІВ із рахунку Учасника Системи. Списання відбувається в режимі реального часу.

4.11. У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань БОНУСІВ, Оператор залишає за собою право дати відповіді протягом 30 календарних днів.

4.12. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Системи і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Персональні дані Учасника, які він у відповідності із п.1.3 цих Правил надає (вказує) в анкеті можуть використовуватись Оператором тільки в межах Системи і не можуть бути надані третім особам, якщо Учасник не надав особисту згоду на таку передачу у відповідності із п.5.2. Правил Системи.

5.2. Підпис Учасника Системи на анкеті, яку він заповняє підтверджує те, що Учасник Системи – добровільно, безоплатно надає ТзОВ «Системи лояльності» особисту згоду на будь-яку безстрокову обробку будь-яких своїх персональних даних, вказаних в анкеті (включаючи, прізвище, ім’я та по батькові, адресу місця проживання, дату народження, номера телефону, адресу електронної пошти, рід занять, сімейний стан, дані про марку автомобіля тощо) у базі персональних даних ТзОВ «Системи лояльності» що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею) персональних даних Учасника як на території України, так і за її межами, та іншим чином збирання, безстрокове зберігання, використання та поширення своїх персональних даних відповідно до мети обробки персональних данихУчасників, визначених цими Правилами, в тому числі з метою вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних вищепереліченим цілях, наданні Учасникові без обмежень рекламних та/або інформаційних матеріалів щодо діяльності або продукції ТзОВ «Системи лояльності», створення нових програм лояльності, а також згоду на надання будь-яким третім особам, включаючи іноземних суб’єктів господарювання, права обробляти свої персональні дані з зазначеною метою(відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою участі у Системи Оператора (ТзОВ «Системи лояльності», адреса: вул.Федорова, 29, м.Львів, 79008, Україна). Підписанням цієї анкети, Учасник також надає свою згоду на зміну визначеної цими Правилами мети обробки персональних даних Учасника, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Оператора та підтверджує те, що йому повідомлені його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки персональних даних Учасників.

5.3. У разі зміни мети обробки персональних даних Оператор має повідомити про це Учасника і отримати згоду на обробку його персональних даних у відповідності зі зміненою метою.

5.4. Термін внесення даних до Процесингу Системи становить 21 день від дати заповнення анкети

5.5. Учасник Системи має право:

-        знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування;

-        на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

-        на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати тощо;

-        інші права передбачені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.6. Оператор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, реєструвати, включати в бази даних, накопичувати, захищати, змінювати, поновлювати, видаляти використовувати персональні дані Учасників в межах п.5.2 цих Правил та Закону України «Про захист персональних даних».

5.7. Персональні дані, зазначені Учасником Системи зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 20 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. В разі закінчення терміну зберігання персональних даних, чи відсутності необхідності у цьому - Оператор належним чином (письмово, електронною поштою, sms-повідомленням тощо) повідомляє про це Учасника Системи.Дані Учасника видаляються з Системи протягом 10 робочих днів з моменту закінчення строку їх зберігання.